Chrlič

RubberCover™ EPDM

  1. Nainštalujte membránu RubberCoverTM EPDM a vyrežte okolo chrliča otvor.
  2. Na zadnú stranu EPDM chrliča a na membránu, kde bude chrlič umiestnený naneste aktivátor QuickPrime Plus.
  3. Vložte chrlič EPDM. Naneste na jeho povrch a minimálne 75 mm okolo neho aktivátor QuickPrime Plus.
  4. Pripravte si kus QuickSeam detailovej fólie so zaoblenými rohmi. Tento kus musí byť aspoň o 50 mm väčší ako chrlič, a to vo všetkých smeroch.
  5. Odstráňte plastovú fóliu a zakryte prírubu. Uistite sa, že jej okraje presahujú cez okraj chrliča aspoň o 50 mm po celom obvode. Dbajte na to, aby ste QuickSeam detailovú fóliu na tesno upevnili v mieste zmeny uhla. Vyrežte otvor v QuickSeam detailovej fólii, ktorý bude väčší ako chrlič.
  6. Valcujte QuickSeam detailovú fóliu pomocou silikónového valčeka so šírkou 50 mm.