Firestone RubberCover na EXPO CENTER Trenčín 2020

V dňoch 23 – 25 januára sme sa zúčastnili veľtrhu DREVODOMY + PASÍV a STRECHY A IZOLÁCIE v Expo Center Trenčín. 

Výstava DREVODOMY priniesla nové možnosti v modernom bývaní. Viac ako štyri desiatky vystavovateľov predstavili na trenčianskom výstavisku Expo Center od štvrtka (23. 1.) do soboty (25. 1.) najnovšie trendy výstavby drevodomov v rámci prvého ročníka špecializovaného stavebného veľtrhu Drevodomy pasív – strechy a izolácie. Naša spoločnosť vystavovala produkt RubberCover EPDM, ktorý si získal veľký ohlas tak u vystavovateľov ako správna voľba pri hydroizolácií ich projektov ako aj u návštevníkov tohoto veľtrhu.

Kvalitný program bol zameraný na aktuálne témy moderného bývania. Dôraz sa kládol najmä na nízku finančnú náročnosť, rýchlosť výstavby, ale aj kvalitu bývania. Odpovede na všetky tieto otázky poskytlo 50 vystavujúcich firiem svojou ponukou a spoločne s odbornými garantmi a projektantmi, ako napríklad Slovenská komora stavebných inžinierov a realizačné firmy, ako napríklad Zväz spracovateľov dreva SR a Cech strechárov Slovenska. Zásadnou otázkou pri voľbe typu bývania, použitých materiálov a technológií je otázka financií. Existujú rôzne spôsoby pomoci, na čo vedeli odpovedať kompetentní pracovníci zo Slovenskej informačnej a energetickej agentúry a objasnili možnosti dotácií na pasívne bývanie. Počas veľtrhu prebiehalo poradenstvo a odborné prezentácie, na ktorých sa zúčastnili aj členovia Inštitútu pre energeticky pasívne domy (iEPD)