Návod

RubberCover™ EPDM

01

Aplikácia kontaktného lepidla BA-2016 STF

02

Aplikácia kontaktného lepidla valčekom

03

Aplikácia lepidla na vodnej báze

04

Spájanie membrán

05

Inštalácia rohovej tvarovky pri presahoch krycieho pásu

06

Inštalácia membrány na atiku

07

Inštalácia vnútorného rohu

08

Inštalácia vonkajšieho rohu

09

Inštalácia T - spoja

10

Inštalácia chrliča s QuickSeam detailovou fóliou

11

Inštalácia chrliča s QuickSeam krycím pásom

12

Inštalácia vertikálnej vpusti

13

Ukončenie prestupu pomocou QuickSeam prestupovej tvarovky

14

Ukončenie na svetlíku

15

Ukončenie na stene pomocou krycej lišty

16

Inštalácia na ukončovací profil