Prestup

RubberCover™ EPDM

  1. Odrežte hornú časť tvarovky na menší priemer, ako je priemer kruhových prestupov. Vsuňte tvarovku na prestup tak, aby sa príruba voľne dostala do kontaktu s membránou RubberCoverTM EPDM. Označte okraj príruby na membráne bielou kriedou.
  2. Zatiaľ čo horný okraj tvarovky je v rovnakej výške, na prestupe vyvráťte tvarovku vnútornou stranou von.
  3. Aplikujte označenú oblasť na membráne RubberCoverTM EPDM pomocou aktivátora QuickPrime Plus. Plochu očistite až za biele značky tak, aby sa celá plocha príruby prestupovej tvarovky QuickSeam prilepila na membránu EPDM.
  4. Na prestupovú tvarovku QuickSeam na úrovni budúcej objímky naneste po celom obvode vysoko kvalitný tmel.
  5. Po zaschnutí aktivátora QuickPrime Plus stiahnite prírubu prestupovej tvarovky QuickSeam dolu a pritlačte ju na membránu RubberCoverTM EPDM. Odstráňte z príruby krycí papier. Prírubu najprv vyhlaďte tlakom ruky a potom ju pritlačte pomocou malého gumeného valčeka so šírkou 50 mm.