Spoj krycích pásov

RubberCover™ EPDM

  1. Prekrytie medzi dvomi krycími pásmi QuickSeam musí byť v rozmedzí od 5 do 25 mm. Pomocou držiaka QuickScrubber aplikujte aktivátor QuickPrime Plus na obidve strany prekrytia s priemerom väčším, ako má prvok QuickSeam rohová tvarovka (216 mm). Nechajte uschnúť. Umiestnite prvok QuickSeam rohová tvarovka na prekrytie. Pritlačte pomocou silikónového valčeka.