Svetlík

RubberCover™ EPDM

  1. Aplikujte aktivátor QuickPrime Plus na zvislú plochu a naneste ho v šírke aspoň 10 cm aj na membránu RubberCoverTM EPDM.
  2. Pri ukončení svetlíka by mala byť požadovaná dĺžka ukončenia QuickSeam samolepiacej fólie rovnaká ako dĺžka základne svetlíka. Nainštalujte prvok QuickSeam samolepiacu fóliu na zvislú plochu a dbajte na to, aby prekrytie s membránou RubberCoverTM EPDM bolo minimálne 5 cm.
  3. Odrežte všetky prebytočné časti QuickSeam samolepiacej fólie nachádzajúce sa v rohoch.
  4. Ukončenie QuickSeam samolepiacej fólie pritlačte valčekom.
  5. Rovnaký postup zopakujte na ďalších dvoch stranách, ale tentoraz ukončenie jednoducho zahnite za roh. Na oblasť prekrytia najprv aplikujte aktivátor QuickPrime Plus.
  6. Keď sú všetky strany ukončené pomocou QuickSeam samolepiacej fólie, naneste na všetky štyri rohy aktivátor QuickPrime Plus a na každý roh nalepte rohový prvok QuickSeam rohová tvarovka.