Vonkajší roh

RubberCover™ EPDM

Pri vonkajších rohoch sa membrána pred vynesením na atiku nastrihne pod uhlom 45°. Následne sa prilepí pomocou kontaktného lepidla na atiku. Ďalším krokom je aplikácia aktivátora QuickPrime Plus a prilepenie QuickSeam samolepiacej fólie. Vonkajší roh sa ukončí pomocou QuickSeam rohovej tvarovky.