Zelené strechy

RubberCover™ EPDM

Vybudovanie záhrady na vašej streche je výborná cesta ako lepšie využiť mestský priestor,
chrániť životné prostredie a v dlhodobom horizonte aj šetriť vaše peniaze.

Zelené strechy alebo strešné záhrady sa stávajú čím ďalej tým viac populárne na celom svete, preto voľba správneho
strešného systému je veľmi dôležitá.

Firestone RubberCove EPDM je ideálna fólia na použitie v extenzívnych zelených strechách, kde sa používa len malá vrstva substrátu porasteného trvalkami, vyžadujúcich len malú údržbu. Membrána RubberCover EPDM úspešne prešla testom FLL na prerastanie korienkov, a môže teda zaistiť spoľahlivú izoláciu v náročnom prostredí na streche. Systémy zelených striech musia spĺňať požiadavku dlhej životnosti, preto je Firestone RubberCover EPDM s minimálnou životnosťou 50 rokov ideálna voľba.

Výhod kombinácie fólie Firestone RubberCover EPDM so systémom zelených striech je niekoľko:

  • Vysoká životnosť strešného systému
  • Pridaná hodnota a estetický vzhľad
  • Nižšie náklady na energiu
  • Jednoduchá inštalácia a údržba
  • Vyššia kvalita ovzdušia
  • Zníženie efektu tepelného ostrova zastavaného územia
  • Regulácia dažďovej vody
  • Zníženie hluku, zlepšenie tepelnej izolácie
  • Prirodzené prostredie pre rastliny a vtáctvo