Vnútorný roh

RubberCover™ EPDM

  1. Pri vnútorných rohoch sa membrána zloží pod uhlom 45°, aby vzniklo zloženie fólie a následne sa prilepí do rohu pomocou aktivátora QuickPrime Plus.

    Ukončite hornú časť vnútorného rohu pomocou QuickSeam krycieho pásu a QuickSeam rohovej tvarovky.